Στην Il Toto πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία αποτελεί μέρος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Για αυτό, νιώθουμε την υποχρέωση να λειτουργούμε ως ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, δημιουργώντας ένα καλύτερο, βιώσιμο περιβάλλον για όλους. Εφαρμόζουμε στρατηγικές ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης και στοχεύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Στόχος μας είναι η υγιής ανάπτυξη της εταιρείας, ακολουθώντας ένα μοντέλο που βασίζεται στο δίκαιο επιχειρείν και συμβάλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου της χώρας μας. Ως εταιρική οντότητα, στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη, την ισότητα και αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα.

Δημιουργούμε το μέλλον που ονειρευόμαστε.

Στην Il Toto πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία αποτελεί μέρος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Για αυτό, νιώθουμε την υποχρέωση να λειτουργούμε ως ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, δημιουργώντας ένα καλύτερο, βιώσιμο περιβάλλον για όλους. Εφαρμόζουμε στρατηγικές ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης και στοχεύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Στόχος μας είναι η υγιής ανάπτυξη της εταιρείας, ακολουθώντας ένα μοντέλο που βασίζεται στο δίκαιο επιχειρείν και συμβάλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου της χώρας μας. Ως εταιρική οντότητα, στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη, την ισότητα και αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα.

Δημιουργούμε το μέλλον που ονειρευόμαστε.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, έχουμε φροντίσει όλες οι λειτουργίες στο νέο μας εργοστάσιο να σέβονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα, αφήνοντας μηδενικούς ρύπους στην ατμόσφαιρα.

Με την ίδια λογική, ενισχύουμε διαρκώς το ποσοστό των ανακυκλώσιμων σκευών στα καταστήματά μας, προωθώντας τη χρήση οικολογικών ποτηριών από μπαμπού. Εξάλλου, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης, τα coffee pack και τα υπολείμματα του καφέ συλλέγονται και αξιοποιούνται ως λίπασμα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, έχουμε φροντίσει όλες οι λειτουργίες στο νέο μας εργοστάσιο να σέβονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα, αφήνοντας μηδενικούς ρύπους στην ατμόσφαιρα.

Με την ίδια λογική, ενισχύουμε διαρκώς το ποσοστό των ανακυκλώσιμων σκευών στα καταστήματά μας, προωθώντας τη χρήση οικολογικών ποτηριών από μπαμπού. Εξάλλου, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης, τα coffee pack και τα υπολείμματα του καφέ συλλέγονται και αξιοποιούνται ως λίπασμα.

Οικολογικά Ποτήρια

Προωθούμε συστηματικά τη χρήση οικολογικών ποτηριών από bamboo σε όλα μας τα Roasteries.

Πράσινος Καφές

Εξασφαλίζουμε ότι οι ποικιλίες καφέ που εισάγουμε έχουν καλλιεργηθεί σε οργανικές φάρμες.

Fair Trade

Με σεβασμό στις διεθνείς προδιαγραφές περί δικαίου εμπορίου, έχουμε επιλέξει προσεκτικά τις φάρμες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

ΙΣΟΤΗΤΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα roasteries μας έχουν ίσες ευκαιρίες εργασίας και ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, σεξουαλικών προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων. Έχουμε χτίσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας, όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς, ώστε να δημιουργούν και να εξελίσσονται διαρκώς.

ΙΣΟΤΗΤΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα roasteries μας έχουν ίσες ευκαιρίες εργασίας και ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, σεξουαλικών προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων. Έχουμε χτίσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας, όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς, ώστε να δημιουργούν και να εξελίσσονται διαρκώς.

Fair Trade

Με σεβασμό στις διεθνείς προδιαγραφές περί δικαίου εμπορίου, έχουμε επιλέξει προσεκτικά τις φάρμες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ώστε να φέρουν την πιστοποίηση fair trade.

Fair Trade

Η πιστοποίηση Fair Trade βεβαιώνει ότι η παραγωγή βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ οι παραγωγοί αμείβονται ικανοποιητικά για την εργασία τους και τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακόμα, η πιστοποίηση απαγορεύει ρητά την εξαναγκαστική εργασία καθώς και την παιδική εργασία που, δυστυχώς, αποτελούν συχνά φαινόμενα στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ασφαλώς, η ποιότητα του καφέ συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω, αφού η πιστοποίηση Fair Trade υποδηλώνει πως όλα τα βήματα από την παραγωγή έως τη συσκευασία του καφέ, ακολουθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Έχουμε επιλέξει να εισάγουμε τον specialty καφέ μας από μικρές οικογενειακές φάρμες που προμηθεύουν αποκλειστικά την εταιρεία μας.
Με σεβασμό στις διεθνείς προδιαγραφές περί δικαίου εμπορίου, έχουμε επιλέξει προσεκτικά τις φάρμες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ώστε να φέρουν την πιστοποίηση fair trade.

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει διαφάνεια και σεβασμός προς τους παραγωγούς και τους εργαζομένους στις φάρμες, ιατρική περίθαλψη και δίκαιη μισθοδοσία. Τέλος, η πιστοποίηση Fair Trade βεβαιώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας του καφέ.